Stram op og puls/styrke på Bakkensbro starter først 17/1