Sundeved Gymnastikforening takker BITZER Electronics A/S for sponsorat til t-shirt en gave til alle vores instruktør og hjælpeinstruktør.
Vi vil gerne takke alle vores instruktør og hjælpeinstruktør for deres ekstra indsat denne tid.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
Med venlig hilsen
Sundeved Gymnastikforening