Kære Medlemmer i Sundeved Gymnastikforening.

Nu nærmer der sig en ny gymnastik sæson, og vi er fuld gang med klargøringen.

Denne sæson er ikke som den plejer at være, da vi som gymnastikforening skal forholde os til en række retningslinjer iforhold til covid19.

Vi har brug for jeres hjælp og opbakning til at kunne overholde disse retningslinjer:

Som voksent medlem i SGF:

Skal du komme omklædt inden træning.

Du skal spritte hænder inden og efter træning.

Undgå ophold i omklædning – husk afstand.

Du bedes komme max 5 minutter før dit hold starter

Du skal medbringe egen måtte til yoga, pilates.

Vigtigt at skrive sig på instruktørernes tilmeldingsliste ved første træningsgang.

Husk navn på drikkedunk.

Som barn i SGF:

Skal afleveres udenfor – instruktør og hjælper vil tage imod jeres børn og hjælpe dem med håndvask.

Skal komme omklædte.

Du bedes komme max 5 minutter før dit hold starter

Forældre bedes vente udenfor under træningen. Vi gør opmærksom på, at dit barn skal kunne klare en træning uden mor og far. (dette glæder ikke aktive børn og forældre samt familie gymnastik)

Da vi skal holde børn fra de forskellige hold adskilt, bedes du ikke sende dit barn ind til træning før, at der en instruktør/hjælper klar til at tage imod dem.

Har dit barn drikkedunk med er det vigtigt at der er navn på.

Det er vigtigt at dit barn skrives på instruktørernes tilmeldingsliste ved første træningsgang. (hvis dit barn kommer selv, skal det have en seddel med telefonnr. med til instruktør)

Alle børn skal vaske hænder efter endt træning og instruktør skal rengøre redskaber – der vil derfor blive afsat tid til det i træningstiden for dit barn.

Ved mistanke om smitte

Skal du kontakte bestyrelsen: Jutta Østergaard Tlf: 31221001

Vi gør opmærksom på at nogle hold kan blive lukket for flere gymnaster, da vi har begrænsning på hvor mange der må opholde sig i gymnastiksalen – for at kunne holde afstand.