Instruktørtræf i SGF😊

 ONSDAG DEN 24/8-2022 kl. 19.00 i Sundeved hallens kantine!

 Orienter` dig på hjemmesiden inden mødet!!!

Vi starter mødet med en sang😊

 1. Velkommen til alle/Kort præsentationsrunde
 2. Sæsonopstart/fototilladelse/anbefalinger mm.
 3. Gennemgang af materiale på hjemmesiden/login
 4. Kontaktpersoner, som er tilknyttet jeres hold
 5. Børneattester udfyldes elektronisk
 6. Vikar ved eks. Sygdom (kontakt hinanden, inden aflysning af en time)
 7. Vejlederbesøg
 8. Medlemslister/afkrydsningslister
 9. Kursusønsker/ønsker for evt. indkøb af redskaber/andet
 10. Hjælp til arrangementer/nye ideer?
 11. Materiale til låns i foreningen
 12. Evt.

 

Det er vigtigt med en god start, så vi forventer, at du møder forberedt op, og er med til at skabe et godt møde😊

På bestyrelsens vegne Jutta Østergaard (31 22 10 01).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af Instruktørtræf i SGF – Tirsdag den 22/2-2022 kl. 19.00

(I hallens cafeteria)

Vi startede med en fællessang fra DGI sangbogen.

Præsentation af bestyrelsen efter generalforsamlingen 31/1-2022

Jutta, formand

Hanne, næstformand og redskabsansvarlig, samt t-shirts bestilling.

Lotte, sekretær

Trine, hjemmeside

Kari, facebook og kursus

Emilie, kasser

Rikke, suppelant, søger sponsor

Britt, hjemmeside (ønsker ikke genvalg, stopper efter opvisningen 2022.)

 

Vi søger derfor et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Britt. Gerne en der kan eller har interesse i hjemmesider, vil lære at stå for vores hjemmeside. Hvis I kender nogen eller selv har lyst, så kontakt en fra bestyrelsen.

Kort præsentation af de fremmødte.

Hvordan går det på holdene? – en kort runde! Alt vel.

 

 • Opvisningsprogram 12/3- 2022 – Jutta gennemgik programmet for vores opvisning.

 

Reklame for vores opvisningsdag er ude på SGF facebook og hjemmeside. Instruktørerne til opvisningsholdene, får programmer ud til udlevering til hver gymnast – formentlig i uge 9.

 

PROGRAM:

Kl. 9.45       Fælles indmarch/ fælles hopla

Kl.10.10      Forældre-barn 0-3 år (Lotte m.fl.)

Kl.10.30      Mini Mix, DGI (gæstehold)

Kl.11.00      Rytme og springkavalkade 1 med:

3-4 årige (Trine m.fl.)

Springlopperne (Hanne m.fl.)

Megafræs (Helene, Anna Kirstine m.fl.)

Kl.11.30      Spring 4.-6- klasse (Hanne m.fl.)

Kl.11.45      Instruktør hold (Emilie)

Kl.12.00      Q-holdet (gæstehold)

Kl.12.10      Rytme og springkavalkade 2 med:

Spring/rytme (Anna Kirstine m.fl.)

Spring 1.-3. klasse (Hanne m.fl.)

Kl.12.40      Udmarch

 

 • Indmarch – Kari laver skilte og en tegning, så instruktørerne ved hvordan, de skal gå ind på gulvet. (Ved udmarch er det kun de to hold, der er sidst på gulvet, der går ud med fanerne)

 

 • Fælles hopla – Jutta laver fælles hopla.

 

 • Fanebærere – I år er det Signe W., Simone S.-E. og Johan L. der går med fanen, og de mødes kl. 8.10 i hallen, hvor de pudser faner og øver med Birgit.

 

 • Træningstider i hallen op til opvisningen. Hvis dette ønskes, skal I hurtigst muligt kontakte Jutta

Fredag d. 11. marts 2022 Kl. 15.30 mødes alle instruktør og hjælpeinstruktør ved gymnastiksalen= redskaber til hallen.

 

Kl. 16.30- 17.00 springkavalkade 1

Kl. 17.00-17.40 Springkavalkade 2

Kl. 17.40- 18.15 generalprøve for 4.-6. klasse spring

Kl. 18.15 – Instruktør/hjælpere øver en simpel serie, som vi skal lave til opvisningen.

 

HUSK AT DET ER JER SOM INSTRUKTØR, DER SKAL GIVE JERES GYMNASTER BESKED OM AT TID OG STED TIL FREDAG OG LØRDAG.

 

 • Dragter /T-shirt til opvisning. De er bestilt og på vej. Vi håber, at de kan nå ud på holdene inden og ellers får gymnasterne dem om morgen den 12/3.

 

 • Musik – playlister sendes til Lotte seneste den 5/3-22.

 

 • Antal gymnaster (Is)

 

3-4 årige på Nydam v/ Trine : 29 is

Spring/rytme i Blans v/ Anna Kirstine : 13 is

Megafræs i Blans v/ Anna Kirstine og Helene : 23 is

Springlopperne på Nydam v/ Hanne: 24 is

1.-3. klasse spring på Nydam v/ Hanne: 25 is

4.-6. klasse spring på Nydam v/ Hanne: 18 is

 

132 is ialt

 

 • Fælles oprydning/afslutning – Her hjælper vi hinanden kl. 12.40 med at få alle redskaber retur og oprydning. Vi slutter i cafeteriet med pizza slices og sodavand. Vi plejer at være færdig på max. 1 time.

 

 • Springkavalkade/ønskede redskabsbaner (Hav` ideer klar) Alle baner blev lavet og Hanne tegner op og medbringer dem til den 11/3.

 

 • Nøgler – Afleveres til Hanne, hvis man ikke ønsker at have hold i den kommende sæson.

 

 • Holdønsker til kommende sæson – Skriv jer på listerne. Der blev udfyldt en del ønsker, hvilke er dejligt!!!

 

 • Ønsker om kurser – Dette sker hos Kari.

 

 • Forårsgymnastik/”Kom og vær` med- ønsker? Meld tilbage til Lotte inden uge 8 er slut. Måske har nogen lyst til at starte op inden uge 37. Tænk over dette og meld det til Jeres kontaktperson i bestyrelsen.

 

 • En sommerdag i SGF den 21/8-2022 – Hvem er med? Ansvarlige er Lotte, Hanne, Kari, Jutta. Kontakt os, hvis I gerne vil hjælpe. Vi kan ikke klare opgaven uden jer hjælpere.

 

 • Byfest 2022– Hvem har tid og lyst til at hjælpe? Det er længe siden og vi ved endnu ikke, om det bliver til noget. Men tidligere år, har SGF deltaget på græsplænen imellem brandstationen og Brugsen. Her har der været ansigtsmaling, fri hop og leg på vores airtrack og nogle år opvisninger fra f.eks. forårsholdene.

 

 • Ingen bemærkninger.

 

 

TAK FOR ET GODT MØDE MED FASTELAVNSBOLLER, KAFFE OG KAKAO 😊

Ref. af Hanne.

Instruktørtræf i SGF – Tirsdag den 22/2-2022 kl. 19.00

(I hallens cafeteria)

Præsentation af bestyrelsen efter generalforsamlingen 31/1-2022

Hvordan går det på holdene? – en kort runde!

Opvisningsprogram 12/3- 2022

Indmarch

Fælles hopla

Fanebærere

Træningstider i hallen op til opvisningen.

Fredag d. 11. marts 2022 Kl. 15.30 mødes alle instruktør ved gymnastiksalen= redskaber til hallen.

 Dragter /T-shirt til opvisning

Musik

 Antal gymnaster (Is)

Fælles oprydning/afslutning

Springkavalkade/ønskede redskabsbaner (Hav` ideer klar)

Nøgler

Holdønsker til kommende sæson – Skriv jer på listerne.

Ønsker om kurser

Forårsgymnastik/”Kom og vær` med- ønsker?

En sommerdag i SGF den 21/8-2022 – Hvem er med?

Byfest 2022– Hvem har tid og lyst til at hjælpe?

Vi ses😊 På bestyrelsens vegne Jutta.

 

Instruktørtræf
27.Oktober 2021

Referent: Lotte Bohsen
Dagsorden Referat
Hvordan går det på holdene
(samarbejde, deltagere)?
Kari: 15 og 20 på begge hold
Klaus:20
Anne:8
Anna Kirstine: 10 piger
Helene og Anna Kirstine: 18
Nicole: 16
Lotte: 22
Trine: 21
Claudia: 18
Camilla: 18
Thomas: 21
Hanne: 21 (5-6årige) og 23 (1-3kl.)
Kasper: 12 (4-6kl.)
Jutta: 13-15 (puls og styrke) og 15
(danse mix)
Svend: 20
Jutta arbejder på at nye instruktør, kan
få en vejleder ud på holdet (gerne inden
jul)
Oprydning efter
træning/førstehjælpskasser:
Der er kommet QR koder på alle vores
redskaber – Som kan scannes hvis der
noget galt med redskaber og så bliver
”skaden” sendt til bestyrelsen og PEredskaber.
Vigtigt at skriv til din kontaktperson
hvis der mangler noget i
førstehjælpskassen.
Arrangementer/kurser Power dag – alle kan kom og være med.
Jutta og Kari kontakter: Svend, Camilla
og Claudia som evt. instruktør på dagen.
Spring amok 23.Januar – VIGTIGT har
du lyst til at hjælpe denne dag. Kontakt
Hanne.
Deltagelse i drenge og piger i nattenhvor mange?
23 børn og 3 hjælpere er tilmeldt
Den 19. November 2021
Hjemmesiden-login, facebookgruppe. Vi forventer alle følger med på
hjemmesiden.
Husk at melde tilbage til Trine hvis det
ikke virker.
Man må gerne lige give et like på
opslaget på facebook, når man kan
komme.
Opvisning 2022, T-shirts, forberedelser
(springbaner) til næste instruktørtræf i
februar 2021./
Man må altid gerne tænker nye tanker
iforhold til opvisning/springbaner.
Skriv til bestyrelsen hvis du har nogle
nye ideer/tanker til opvisning.
Deltagelse til forårsstævnet/Humlehøj
hallen den 4-6 marts 2022??
Senest tilmelde den 5.November om man
vil deltage – tilbage til Jutta.
Evt. TILMELDING LISTER SKAL SENDES
TIL EMILIE HURTIGST MULIGT.
Find kursus på Dgi.dk så man kan finde
kursuser, hvis man finder det kursus man
gerne vil på – skal man kontakte Kari. Se
app i vores facebookgruppe.
Teamtrack – til Blans, der bliver byttet
rundt når Hanne har tid og fået det
koordineret.
Førstehjælpskursus ved Morten
Stenger/DGI.
Se PowerPoint på hjemmesiden under
instruktør login.

 

Indkaldelse til:

Instruktørtræf i SGF:

onsdag den 27/10-2021 kl. 18.30- ca. 20.30.

Vi mødes i hallens cafeteria😊

 Dagsorden:

Kl. 18.30-19.00: Vi starter med en sang & derefter følgende punkter:

 • Hvordan går det på holdene (samarbejde, deltagere)?
 • Oprydning efter træning/førstehjælpskasser
 • Arrangementer/kurser
 • Deltagelse i drenge og piger i natten-hvor mange?
 • Hjemmesiden-login, facebookgruppe..
 • Opvisning 2022, T-shirts, forberedelser (springbaner) til næste instruktørtræf i februar 2021./ Deltagelse til forårsstævnet/Humlehøj hallen den 4-6 marts 2022??

Kl. 19.00-ca.20.30 afholdes der førstehjælpskursus ved Morten Stenger/DGI.

Vi ses😊

På bestyrelsens vegne -Jutta.

 

Instruktørtræf i SGF😊

ONSDAG DEN 25/8-2021 kl. 19.00 i Sundeved hallens kantine!

Orienter` dig på hjemmesiden inden mødet!!!

 • Kort præsentationsrunde
 • Sæsonopstart/fototilladelse/anbefalinger mm.
 • Gennemgang af   materiale på hjemmesiden
 • Kontaktpersoner, som er tilknyttet jeres hold
 • Børneattester udfyldes elektronisk
 • Vikar ved eks. Sygdom (kontakt hinanden, inden aflysning af en time)
 • Vejlederbesøg
 • Medlemslister/afkrydsningslister
 • Kursusønsker/ønsker for evt. indkøb af redskaber/andet
 • Hjælp til arrangementer
 • Materiale til låns i foreningen
 • Evt.

Det er vigtigt med en god start, så vi forventer, at du møder forberedt op, og er med til at skabe et godt møde😊

På bestyrelsens vegne Jutta Østergaard (31 22 10 01).