Fra Torsdag d. 29 oktober er der krav om brug af mundbind i det offentlige rum og i butikker.
For jer instruktører og hjælpere betyder det at skal bære mundbind ved ankomst til gymnastiksalen og når i forlader den igen.
I skal også bære mundbind når i går ud til døren og tager imod gymnasterne.
Kære instruktører og hjælpere i SGF.
Mødet på mandag er desværre aflyst.
Endnu en gang er vi udfordret af nye retningslinjer fra regeringen. Det betyder at vi er nødsaget til at aflyse alle voksenhold og Trines og Steffans hold i uge 44.
Vi arbejder på at finde en løsning så holdende kan fortsætte i en anden form. Evt træning dele holdene så der trænes hver anden uge.
De øvrige børnehold fortsætter uændret i uge 44.
I vil blive kontaktet af jeres kontaktperson fra bestyrelsen i løbet af week-enden for nærmere info.
Hilsen Bestyrelsen

 

Instruktørtræf i SGF:

Mandag den 26/10-2020 kl. 18.30- ca. 20.30/21.00.

Vi mødes i gymnastiksalen på Nydamskolen i idrætstøj😊

Dagsorden:

Kl. 18.30-18.55: opvarmningsideer og sekvenser for alle ved Steffan Backmann.

Kl. 19.00-19.40: Springbaneopstillinger og facebook/kommunikation.

Kl. 19.40-19.45: Der byttes hold

Kl. 19.45-20.30: Springbaneopstillinger og facebookkommunikation.

(De hold, der ikke har spring (Yoga, pilates, crossgym., Store bolde mm…) bør være på samme hold, så de, i stedet for at være med på springbaneopstillinger, har mulighed for, at videns dele af erfaringer imellem hinanden).

Kl.20.30-21.00– afsluttes med følgende punkter:

 • Hvordan går det på holdene (samarbejde, deltagere)?
 • Retningslinjer/ rengøring/førstehjælpskasser
 • Arrangementer/kurser
 • Hjemmesiden-login, facebookgruppe..
 • Opvisning 2021, T-shirts, forberedelser (springbaner) til næste instruktørtræf i februar 2021./ Deltagelse til forårsstævnet/Humlehøj hallen??

Formentlig kan nogle af punkterne nås undervejs i programmet.

Vi ses 🙂 på bestyrelsens vegne- Jutta

 

Referat af instruktørtræf i SGF – Onsdag den 19.8.2020

Referent: Lotte Bohsen

Dagsorden.

 • Kort præsentationsrunde

Vi har startet sæsonen op med udendørs cross.

Alle har præsenteret sig.

 • Sæsonopstart/retningslinjer

Alle instruktør har fået udleveret retningslinjer SGF – Kan findes på hjemmesiden og i vores Facebook gruppe instruktør.

Hvis I bliver kontaktet af et medlem som har mistænke om at være smittet – skal I kontakte jeres kontaktperson fra bestyrelsen. Det er bestyrelse sen som har til opgave at informere aktuelle medlemmer ikke jer som instruktør.

Blans – Må vi bruge skolen som udgang, så vi kan have forskellige indgang og udgang? – Bestyrelsen undersøger dette.

Børn skal vaske hænder, Voksne må gerne bruge sprit – som står i musikskabet.

Vi gør medlemmer opmærksom på retningslinjer inden sæsonstart på hjemmesiden og facebook.

 • Gennemgang af materiale på hjemmesiden

Forventninger til instruktør og hjælper – er blevet gennem gået på mødet, du kan finde dem på hjemmesiden.

Trine gennem gik hvordan man kom på hjemmesiden.Vigtigt kan du ikke komme hjemmesiden skal du kontakte Trine.

Der er oprettet en facebookgruppe for alle instruktør – og hjælper: Sundeved-gymnastik instruktør. Hvor der også vil komme relevant information op for dig som instruktør.

 • Kontaktpersoner, som er tilknyttet jeres hold
 • Børneattester udfyldes elektronisk

Alle instruktør og hjælper over 15år, som har børn under 15år på deres hold – Tjek jeres e- boks, hvor i skal underskive børneattest.

Har du børnehold og er over 15år skal Lotte, have jeres cpr. Nr.

 • Vikar ved eks. Sygdom (kontakt hinanden, inden aflysning af en time)

Kontakt andre instruktør eller din kontaktperson – aflysning er sidste løsning.

 • Vejlederbesøg

Nye instruktør skal have vejledning. –Emilie og Katrine

 • Medlemslister/afkrydsningslister

Er blevet udleveret til alle instruktør

 • Kursusønsker/ønsker for evt. indkøb af redskaber/andet

Se og find evt. kursuser på DGI. Kontakt Kari hvis du finder et kursus som du gerne vil på.

 • Hjælp til arrangementer

En sommerdag i SGF på søndag: Johannes, Ida, Trine og Johan har tilbudt deres hjælp. – I skal mødes kl 9.15 foran hallen.

 • Materiale til låns i foreningen

Vi har nogle gamle materialer til udlån i forening – kontakt Jutta hvis du er interesseret.

 • Evt.

Alle instruktør skal udfylde og aflevere fototilladelse til Lotte – Dem som ikke var tilstedet ved mødet, vil få fototilladelse af deres kontaktperson.

 

Instruktørtræf i SGF😊

ONSDAG DEN 19/8-2020 kl. 19 i Sundeved hallens kantine!

Orienter` dig på hjemmesiden inden mødet!!!

 • Kort præsentationsrunde
 • Sæsonopstart/retningslinjer
 • Gennemgang af materiale på hjemmesiden
 • Kontaktpersoner, som er tilknyttet jeres hold
 • Børneattester udfyldes elektronisk
 • Vikar ved eks. Sygdom (kontakt hinanden, inden aflysning af en time)
 • Vejlederbesøg
 • Medlemslister/afkrydsningslister
 • Kursusønsker/ønsker for evt. indkøb af redskaber/andet
 • Hjælp til arrangementer
 • Materiale til låns i foreningen
 • Evt.

Det er vigtigt med en god start, så vi forventer, at du møder forberedt op, og er med til at skabe et godt møde😊

På bestyrelsens vegne Jutta Østergaard (31 22 10 01).

 

 

Referat af Instruktørtræf den 17/2-2020

Præsentation af bestyrelsen efter generalforsamlingen. Info; Jutta Ø. Bestyrelsesformand, Hanne L. Næstformand, Rikke kasser, Kari P. Kurser, Trine H. Hjemmesiden, Lotte B., sekretær og t-shift, Mette all round.

Rundt på holdene; Det går godt på alle holdene rundt og vi er klar til opvisning.

Gennemgang af programmet til opvisningen. (Med en rettelse af tiden, så gæsteholdet ikke opviser i halv anden time, så bevare vi programmet. )

Fanebærer møder kl 8.10 den 7/3 i hallen til at pudse faner og øve med Birgit, som viser fanebærerne hvordan.

Program for fredag d. 6/3-20;

Vi flytter redskaber fra gymnastiksalen til hallen fredag d 6/2 kl 15.30. Alle hjælpere/instruktører på “redskabsholdene” hjælper!

Bamsegymnastik  har generalprøve fra kl. 16.00-16.30

Springkavalkade 1 (Rejehopperne og Megafræs) øver kl. 16.30-17.00

Springkavalkade 2 (Spring/rytme 0.-3. Kl. Blans og SGF mini mix V.Sottrup) øver kl. 17.00-17.40

4.-6. Klasse spring: øver kl. 17.40-18.15

Instruktørhold øver: 18.15-?? Senest kl 19. (Dette hold er for alle hjælpere og instruktører.)

Instruktør på dette hold er Emilie, Jutta og Katrine.

Træning til dette hold foregår yderligere forinden i gymnastiksalen på Nydam skole d. 3/3 kl. 17.15-18. Og søndag d 1/3 kl 12.15-?? Ca. Kl 13.

 

Til lørdag d 7/3 – opvisningsdagen er der Is til alle børnehold, som slut og tak for denne sæson. Antal har Rikke noteret.

Oprydning af redskaber lige efter opvisning, hvor alle hjælper hinanden, så plejer det at gå rigtig hurtigt. Vi afslutter med en sodavand i cafeteriet lige bagefter. Forventet helt færdig ca. Kl. 14.

Pizza- hygge for alle hjælpere/instruktør og bestyrelsen lørdag den 7/3-2020 kl. 18.30 hos Hanne, på Højlund 104, som en afslutning på opvisningen og gymnastiksæsonen. SGF gir pizza og sodavand og vi håber, at så mange har lyst til at medvirke. Hanne sender en reminder ud senere, hvor I bedes svare om I kan eller ej.

Ønsker til næste sæson af hold og kurser. Kurser til Kari. Holdlister medbringes efter opvisningen af Lotte.

Aflevering af nøgler til Morten, hvis man ikke skal have hold til næste år. Også efter opvisningen.

Rikke skal have konto nr fra alle nye hjælpere/instruktører lige efter opvisningen, hvis I ønsker løn😉

Forårshold, dem der ønsker hold har Lotte/ Jutta fået besked om.

Hvem ønsker at deltage til en sommerdag d. 28/6-20.? Tænk over det til opvisningen. En enkel dag med gymnastik, spring, leg og evt vandlag hvis vejret er med os. Ca. Tidspunkt kl 9.30-15.

Vi kan ikke afholde sådanne arrangementer uden hjælpernes hjælp – i den anledning også et KÆMPE stort tak til alle jer, der hjalp til Spring Amok!

Byfest den 23/5- hvem har tid og lyst til at fx male ansigt. Der kan også laves opvisning, evt for børnerytme holdet…

Ref. Hanne Lindegaard.

 

Instruktørtræf i SGF – Mandag den 17/2-2020 kl. 19.15

(I hallens cafeteria)

Præsentation af bestyrelsen efter generalforsamlingen 22/1-2020

 • Hvordan går det på holdene? – en kort runde!
 • Opvisningsprogram 2020
 • Indmarch 9.45
 • Fælles hopla
 • Fanebærere
 • Træningstider i hallen op til opvisningen.

Fredag d. 6. Marts Kl. 15.30 mødes alle instruktør ved gymnastiksalen= redskaber til hallen.

 • Dragter /T-shirt til opvisning
 • Medbring musik til opvisning
 • Antal gymnaster (Is)
 • Fælles oprydning/afslutning
 • Springkavalkade/ønskede redskabsbaner (Hav` ideer klar) –Hanne
 • Nøgler
 • Holdønsker til kommende sæson – skriv Jer på listerne.
 • Ønsker om kurser- Kari
 • Forårsgymnastik- ønsker?
 • En sommerdag i SGF den 28/6-2020 –Jutta.
 • Byfest den 23/5 – 2020– Hvem har tid og lyst til at hjælpe?
 • EVT.

 

Spotkursus i førstehjælp ved Morten Stenger:

Program for spotkurset

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

”Små skader” og RICE(M) princippet

Gennemgang af kompressionsbind/forbinding

Skade på nakke og ryg

Worst case scenario – bevidstløse, med og uden vejrtrækning

Teoretiske cases

Gennemgang af håndtering til den akutte situation

Dialog omkring tilkald af ambulance og foreningens materialer samt ansvarsområder

Feedback

Hvad ved I om førstehjælp?

Nævn de ting som i ved som gør sig gældende når der opstår en akut situation.

Hvad har i haft af skader her i
foreningen?

Hvilken hjælp blev givet i situationen?

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

 • Skab sikkerhed
 • Egen sikkerhed, tilskueres sikkerhed, personens sikkerhed
 • Vurder personen
 • ABC

Er personen vågen? Trækker vejret? Er der puls?

Tilkald hjælp

Tilkald andre, ring 1-1-2, 112 App

Giv førstehjælp

Fysisk og psykisk

RICE(M)
Rest / Ice / Compression / Elevation / (Motion)

Primært

Kompression og elevation

Sekundært

Is, som smertelindrende

Få ro på det skadede område

Genoptræning

Kompression og forbinding

Sådan anlægges et kompressionsbind

Forbinding af sår

Sår, næseblod, led og muskelskader samt
brud

Sår, næseblod, led og muskelskader

RICE princippet

Brud

Brudtyper

Åbne og lukkede brud

Hold bruddet i ”findestilling” eller aflaste
legemet?

Psykisk førstehjælp

Overvej ambulance

ABC – Airways, Breathing & Circulation

A – Airways/Luftvej

Tjek for fri luftvej

Oprethold fri luftvej

B – Breathing/Vejrtrækning

Trækker personen vejret?

Hvordan er vejrtrækningen?

C – Circulation/Blodomløbet

Er der synlige blødninger?

Hvordan er hudtonen?

Hvordan ses huden, varm og tør, kold og klamtsvedende?

Stabil eller ikke stabil

Akutte skader på nakke og ryg

Skab et overblik over situationen – Tal sammen

Støt hovedet

Tal til personen

Instruer personen i at ligge stille

Skab ro omkring personen

Er personen VKO – Vågen, klar og
orienteret?

Vær ærlig

Slag mod hovedet og store blødninger

Slag mod hovedet – Risiko for blødning i hovedet

Hvordan er personens tilstand, VKO? – Vågen, Klar og Orienteret

Pupildifferens

Lig personen ned, hæv hovedet en smule

Store blødninger

Stands blødningen

Finger i såret

Lig pres på

Forbinding

Førstehjælp til den bevidstløse

Kontroller for bevidsthed, puls og vejrtrækning

Ved bevidstløshed MED vejrtrækning

Skab ro omkring personen

Lig personen er stabilt sideleje

Ved bevidstløshed UDEN vejtrækning

Liv frem for førlighed

HLR – Hjerte Lunge Redning

30:2 / 30 tryk, 2 indblæsninger

100-120 tryk i minuttet / indblæsninger til brystkassen hæver sig

Kinematik og underlag

Hvad har kinematikken/energien at sige ift skader?

Hvad har underlaget af betydning?

Cases

Snak med jeres medtrænere om følgende cases hvordan i tænker at gribe situationen an
og kom med et bud på skadens omfang.

Der er ikke nødvendigvis et facit

Case 1

Dreng landet på nakken i springgrav efter forlæns salto

Har smerter i nakken, græder og vil ikke ligge stille

Case 2

Pige landet skævt på foden efter splitspring over gulv

Tydelig fejlstilling af foden

Case 3

Dreng landet på nakken, på tykmåtte

Ligger bevidstløs med/uden vejrtrækning

Håndtering af en akut situation

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Skab sikkerhed

Vurder personen

Tilkald hjælp

Giv førstehjælp

Sådan kunne det udspille sig

Dialog omkring at ringe efter ambulance
eller ej

Hvornår må man ringe 112?

Hvornår er der brug for en ambulance?

Hvem snakker man med, når man ringer 112?

Hvilke oplysninger skal der gives ved opkald til 112?

Hold det kort og så præcist som muligt

Hvem er kommet til skade og hvad er der sket?

Hvor befinder i jer?

Hvordan forholder man sig indtil ambulancen er fremme?

Dialog om foreningens materialer og
ansvarsområder

Hvad har i til rådighed af førstehjælpsmaterialer i hallen?

Hvor er tingene placeret?

Hvem gør hvad i akutte situationer?

Få fulgt op på hinanden efterfølgende, afhold evt. en debriefing.

Afrunding, spørgsmål, evt. HLR

HLR

Stabilt / Aflåst sideleje

Feedback

18.15-19.00(møde)

Vi starter med en sang.

Godkendelse fra sidst, ingen kommentar. Godkendt.

Holdene rundt./ hvordan går det rundt på holdene.

Blans ;

15 stk på det ældste hold 0.-3.klasse

12 stk på de yngste. Det går godt!

Nydam;

23 på familie-hold. Emilie hjælper fra nu af og det var godt med en ekstra hjælper.

Dame hold er godt i gang. Antal?

Cross  10-12 stk

1.-3. Spring  25-27 gymnaster

4.-6. Kl spring 18 gymnaster

20 på puls/styrke

24 på Bamseholdet, det går godt.

Rejehopperne 26 børn.

Vi Mangler stadig en pilates instruktør.

Herre Gym/træls træning 18 mænd, største antal længe.

Søndagshold retro/dansemix 15 stk

Arrangementer

Spring Amok 26/1-20 fra kl 13-15. Hjælpere/instruktør binder sig, når I siger ja mht planlægning. Meld tilbage til Hanne.

Tanker til juleafslutning er velkommen, hvis I har gode ideer, enten kan hallen bookes el.lign. Giv besked til kontaktperson el. Jutta.

Drenge og Piger i natten i Humlehøj hallen. Vi er 22 gymnaster tilmeldt og 4 hjælpere/instruktører. Det er den 15/11-19.

19/2-20 er næste træf, hvor vi mødes igen og der må I gerne gøre jer tanker mht springkavalkade til opvisningen.

Svar til Jutta  senest d 22/11 hvis I ønsker opvisning i Humlehøj forårsopvisning.

Kursus, der er flere der har været afsted og også skal. Kontakt Kari hvis I har nogle ønsker.

En ide luftes mht en planlagt opvisningserie/spring el lign., om det er noget der kunne trænes på ca 5 gange inden, evt søndage med hjælpere, som kunne lave noget rytmisk /spring. Jutta skriver rundt, for at høre om det er nogen der har lyst.

Kl. 19.00-20.30 er der første-hjælpskursus med Morten fra DGI.

Primært skader i gymnastiksalen.

Første hjælp; skab sikkerhed, først dig selv, sikkerhed for de andre og den der er kommet til skade. Tilkald hjælp! Enten instruktør el 112. (Hjælpe fysisk og psykisk )

RICEM. R ; ro, I; is på, C; kompression, kompresbind, E; elevation / hæv det skadet ben f.eks. Over hjertehøjde. M;  movement, benyt det skadet legeme.

Isen kan være sekundær, med kan mindske smerten. Husk at benytte et klæde, t-shirts el lign imellem hud og ispose. Dog skal vi ikke være bange for forfrysninger, da de alm isposer vi køber i sportsbutikker, ikke kan blive så kolde.

Vi skal have købt kompresbind. (Gode og billige fra Biltema)

Ved småskader: pres på, gerne pakke ind, gaze inderst inde på huden.( Har vi gaze i tasken) Det skal vi ha tjekket.

Ved småskader, informerer forældre – så de ved besked og selv kan tage stilling, hvis vi selv er i tvivl, om der er behov for feks at komme på skadestuen eller blot observation.

Førstehjælpens ABC.

A-(Airway) skab frie luftveje

B – (Breathing) tjek vejrtrækningen. Er det en hurtig/langsom vejrtrækning.

C- (cirkulation)blodomløb /puls evt ved håndled. Eller på halsen. Er gymnasten er bleg? Kold, varm, tør el svedig.

Vi blev sat sammen som vi har hold og havde snakke om forskellige cases.

Morten vil sende materialet, så vi har det mere uddybet på skrift.

Ref. Hanne.

 

Indkaldelse til instruktørtræf i SGF!

Onsdag den 30/10-2019 kl. 18.15 i hallens kantine.

Kom velforberedt

MØDE= kl. 18.15-ca. 20.30

Dagsorden:

 • Vi starter med en sang
 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Hvordan går det på holdene? Samarbejde, deltagere/antal- vejledning
 • Arrangementer.
 • Hjemmesiden/instruktørlogin – Post/orientering
 • ”Drenge og piger i natten”
 • Opvisning i SGF- T-shirts-forberedelser(springbaner) til næste instruktørtræf/ instruktørhold.
 • Deltagelse i Humlehøj Hallen?
 • Kurser/andet
 • Førstehjælp/førstehjælpskasse
 • EVT.
 • FØRSTEHJÆLPSKURSUS (1 ½ time) Ved Morten Steger.

Vi ses!

På bestyrelsens vegne- Jutta.

 

REFERAT

ONSDAG d. 28/8 – 2019 kl. 19.00

Referent: Lotte Bohsen

Dagsorden:

 • Kort præsentationsrunde

Alle præsentrede sig.

 • Kort gennemgang af materiale på hjemmesiden

  Trine, skal have en lille tekst med en beskrivelse af holdet – hurtigst muligt.

– Instruktør login finder du følgende:

– Forventninger til instruktør/hjælpeinstruktør

– Adresseliste: er der fejl i adresselisten skriv til Trine

– Kontaktperson til dit hold

– Praktiske oplysninger

– Dato for møder og arrangementer

– Handleplan i forbindelse med børn med forstyrrende adfærd.

– T-shirt til opvisning

– Instruktørtræf – herunder finder du dagsorden samt referat fra træf.

 • Kontaktpersoner, som er tilknyttet Jeres hold

Helene – kontaktperson Trine.

Nicole – kontaktperson Lotte

Svend – Jutta

Anja – Kari

Anne – Kari

 • Børneattester udfyldes elektronisk

Alle over 15 år skal give deres CPR-nr til Lotte

 • 10.000 drenge på 10 dage
  • Hanne sammen med DGI afholdt 10.00 drenge fra 10 dage – for drenge fra Nydam og Nybøl.
  • Vi håber at dette kan give flere drenge til vores springhold.
  • Hanne har billeder til hjemmesiden.
  • Inspirationskursus på Sundeved – 26 oktober kl. 10.00-13.00 – Er der var nogen instruktør og hjælper der vil af sted kontakt Hanne.
 • Genopfriskningskursus i basismodtagning
  • Snak med Kari – så i kan finde nogle kursuser.
 • Vikar ved eks. Sygdom (Kontakt hinanden, inden aflysning af en time)
 • Kontakt hinanden – brug dem som har lignende hold.
 • Der ligger en vikar mappe – i musikskabet – BRUG DEN.
 • Vi ser ikke gerne at en time bliver aflyst.
 • Vejlederbesøg

Alle nye instruktør – skal have vejledning.

– det er muligt for alle at få vejleder på.

Dem der har lyst melder sig til Jutta inden mødet slutter.

 • Medlemslister/afkrydsningslister
  • Hanne udlevere listerne på træffet
 • Kursusønsker/ønsker for indkøb af redskaber
  • Kontakt bestyrelsen
  • Ønsker ny team track

Hvis Nydam for ny/den fra Nybøl – vil Blans gerne have den gamle fra n

Nydam.

 • Hjælp til arrangementer
  • Spring amok 26. Januar. – Når man melder sig som hjælper – er tilmelding bindende.
  • Power lørdag d. 4 januar – kl. 10-13
  • Et drenge arrangement – nogen der har en ideer og vil være med.
  • Voksen aften – ”intro” til alle voksen hold.  Jutta ansvarlig
 • Materiale til låns i foreningen
  • Gammelt materiale til låns – spørger Jutta
 • Dato for næste instruktørmøde
  • 23/10
 • Evt.
  • Alle instruktør og hjælper – kan gå gratis på alle vores hold.

 

Indkaldelse til instruktørtræf i hallens kantine��

ONSDAG d. 28/8 – 2019 kl. 19.00

Orienter` dig på hjemmesiden, inden mødet��

Dagsorden:
 Kort præsentationsrunde
 Kort gennemgang af materiale på hjemmesiden
 Kontaktpersoner, som er tilknyttet Jeres hold
 Børneattester udfyldes elektronisk
 10.000 drenge på 10 dage
 Genopfriskningskursus i basismodtagning
 Vikar ved eks. Sygdom (Kontakt hinanden, inden aflysning af en time)
 Vejlederbesøg
 Medlemslister/afkrydsningslister
 Kursusønsker/ønsker for indkøb af redskaber
 Hjælp til arrangementer
 Materiale til låns i foreningen
 Dato for næste instruktørmøde
 Evt.

Det er vigtigt med en god start, så vi forventer, at du møder forberedt op, og er med
til at skabe et godt møde��

På bestyrelsens vegne Jutta Østergaard (32 22 10 01)