REFERAT

ONSDAG d. 28/8 – 2019 kl. 19.00

Referent: Lotte Bohsen

Dagsorden:

 • Kort præsentationsrunde

Alle præsentrede sig.

 • Kort gennemgang af materiale på hjemmesiden

  Trine, skal have en lille tekst med en beskrivelse af holdet – hurtigst muligt.

– Instruktør login finder du følgende:

– Forventninger til instruktør/hjælpeinstruktør

– Adresseliste: er der fejl i adresselisten skriv til Trine

– Kontaktperson til dit hold

– Praktiske oplysninger

– Dato for møder og arrangementer

– Handleplan i forbindelse med børn med forstyrrende adfærd.

– T-shirt til opvisning

– Instruktørtræf – herunder finder du dagsorden samt referat fra træf.

 • Kontaktpersoner, som er tilknyttet Jeres hold

Helene – kontaktperson Trine.

Nicole – kontaktperson Lotte

Svend – Jutta

Anja – Kari

Anne – Kari

 • Børneattester udfyldes elektronisk

Alle over 15 år skal give deres CPR-nr til Lotte

 • 10.000 drenge på 10 dage
  • Hanne sammen med DGI afholdt 10.00 drenge fra 10 dage – for drenge fra Nydam og Nybøl.
  • Vi håber at dette kan give flere drenge til vores springhold.
  • Hanne har billeder til hjemmesiden.
  • Inspirationskursus på Sundeved – 26 oktober kl. 10.00-13.00 – Er der var nogen instruktør og hjælper der vil af sted kontakt Hanne.
 • Genopfriskningskursus i basismodtagning
  • Snak med Kari – så i kan finde nogle kursuser.
 • Vikar ved eks. Sygdom (Kontakt hinanden, inden aflysning af en time)
 • Kontakt hinanden – brug dem som har lignende hold.
 • Der ligger en vikar mappe – i musikskabet – BRUG DEN.
 • Vi ser ikke gerne at en time bliver aflyst.
 • Vejlederbesøg

Alle nye instruktør – skal have vejledning.

– det er muligt for alle at få vejleder på.

Dem der har lyst melder sig til Jutta inden mødet slutter.

 • Medlemslister/afkrydsningslister
  • Hanne udlevere listerne på træffet
 • Kursusønsker/ønsker for indkøb af redskaber
  • Kontakt bestyrelsen
  • Ønsker ny team track

Hvis Nydam for ny/den fra Nybøl – vil Blans gerne have den gamle fra n

Nydam.

 • Hjælp til arrangementer
  • Spring amok 26. Januar. – Når man melder sig som hjælper – er tilmelding bindende.
  • Power lørdag d. 4 januar – kl. 10-13
  • Et drenge arrangement – nogen der har en ideer og vil være med.
  • Voksen aften – ”intro” til alle voksen hold.  Jutta ansvarlig
 • Materiale til låns i foreningen
  • Gammelt materiale til låns – spørger Jutta
 • Dato for næste instruktørmøde
  • 23/10
 • Evt.
  • Alle instruktør og hjælper – kan gå gratis på alle vores hold.

 

Indkaldelse til instruktørtræf i hallens kantine��

ONSDAG d. 28/8 – 2019 kl. 19.00

Orienter` dig på hjemmesiden, inden mødet��

Dagsorden:
 Kort præsentationsrunde
 Kort gennemgang af materiale på hjemmesiden
 Kontaktpersoner, som er tilknyttet Jeres hold
 Børneattester udfyldes elektronisk
 10.000 drenge på 10 dage
 Genopfriskningskursus i basismodtagning
 Vikar ved eks. Sygdom (Kontakt hinanden, inden aflysning af en time)
 Vejlederbesøg
 Medlemslister/afkrydsningslister
 Kursusønsker/ønsker for indkøb af redskaber
 Hjælp til arrangementer
 Materiale til låns i foreningen
 Dato for næste instruktørmøde
 Evt.

Det er vigtigt med en god start, så vi forventer, at du møder forberedt op, og er med
til at skabe et godt møde��

På bestyrelsens vegne Jutta Østergaard (32 22 10 01)